สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
AloEx Green Club
25 ฿ = 1 คะแนน
สะสมคะแนนทุกการซื้อ
ใช้คะแนนแทนเงินสด
1 คะแนน = 1 ฿
รับส่วนลดพิเศษ
ตลอดเดือนเกิด
ประเภทของสมาชิก
AloEx Green Club

Silver

Gold

Diamond

การเข้าเป็นสมาชิกเมื่อมียอดสั่งซื้อ
ครั้งแรก
เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ภายใน 1 ปี
หลังจากสมัครสมาชิก
เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท ภายใน 1 ปี
หลังจากสมัครสมาชิก
การสะสมคะแนน25 บาท = 1 คะแนน25 บาท = 1 คะแนน25 บาท = 1 คะแนน
สิทธิพิเศษ
เฉพาะเดือนเกิด
ช้อปเดือนเกิด
ลดเพิ่ม 5%
ช้อปเดือนเกิด
ลดเพิ่ม 10%
ช้อปเดือนเกิด
ลดเพิ่ม 15%
แลกชุดของขวัญ
ประจำปี
นำคะแนนมาแลก ชุดของขวัญประจำปี ตามจำนวนที่กำหนดใช้คะแนนเพียง 75% ของคะแนนที่กำหนด ในการแลกชุดของขวัญ ประจำปีใช้คะแนนเพียง 50% ของคะแนนที่กำหนด ในการแลกชุดของขวัญ ประจำปี

 การเข้าเป็นสมาชิกการสะสมคะแนนสิทธิพิเศษ
เฉพาะเดือนเกิด
แลกชุดของขวัญ
ประจำปี

Silver

เมื่อมียอดสั่งซื้อ
 ครั้งแรก
25 บาท = 1 คะแนนช้อปเดือนเกิด
ลดเพิ่ม 5%
นำคะแนนมาแลก
ชุดของขวัญประจำปี
ตามจำนวนที่กำหนด

Gold

เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท
ภายใน 1 ปี
หลังจากสมัครสมาชิก
25 บาท = 1 คะแนนช้อปเดือนเกิด
ลดเพิ่ม 10%
ใช้คะแนนเพียง 75%
ของคะแนนที่กำหนด
ในการแลกชุดของขวัญ
ประจำปี

Diamond

เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท
ภายใน 1 ปี
หลังจากสมัครสมาชิก
25 บาท = 1 คะแนนช้อปเดือนเกิด
ลดเพิ่ม 15%
ใช้คะแนนเพียง 50%
ของคะแนนที่กำหนด
ในการแลกชุดของขวัญ
ประจำปี
วิธีการสะสมคะแนน
สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์
สมัครสมาชิก

อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อรับสิทธิพิเศษนะ!

ทุกการสั่งซื้อ 25 บาท
รับคะแนนสะสม 1 คะแนน*
เฉพาะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

นำคะแนนมาใช้เป็นส่วนลด

สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปได้*

1 คะแนน = 1 บาท
*ใช้คะแนนเป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ไม่เกิน 5% 
ของยอดสั่งซื้อต่อออเดอร์
นำคะแนนมาแลก
ชุดของขวัญประจำปี**
**แลกได้ตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

สะสมคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2566 

แลกคะแนนสะสมได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คะแนนจะถูกปรับเป็น 0 คะแนน

หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สมาชิกสามารถแจ้งใช้สิทธิวันเกิดกับแอดมินผ่าน Line @AloEx และ Facebook AloEx
หยุดผมร่วง ลดผมบาง สร้างผมใหม่ และสามารถใช้สิทธิวันเกิดบัญชีละได้ 1 ครั้งเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 • ทุกยอดคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ AloEx ใดๆ ครบ 25 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่ได้รับในระบบหลังกดยืนยันรับสินค้า หรือ 7 วันหลังการส่งสินค้า
 • คะแนนที่ได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระสุทธิเท่านั้น โดยเศษทศนิยมที่เหลือจากการคำนวณจะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดชำระอื่นๆ และไม่สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมได้
 • คะแนนสะสมสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ (1 คะแนน = 1 บาท) และ/หรือ แลกของรางวัลได้ เมื่อสะสมคะแนนครบตามที่กำหนด
 • การแลกของรางวัลเป็นสินค้าจะไม่สามารถเลือกสี หรือเปลี่ยนแปลงขนาดได้
 • คะแนนสะสมไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังบัญชีอื่น หรือแลกเปลี่ยน/ ทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสมจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 • คะแนนสะสมที่ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดหรือแลกรางวัลไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดในการสะสมคะแนนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการสะสมคะแนนและการแลกรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสะสมคะแนน หรือการแลกรับรางวัลให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สินค้าสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าสมนาคุณในกรณีที่สินค้าหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า