เกี่ยวกับ

AloEx ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท นะเสมา อินดัสทรี จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ตามวิถี Green Lifestyle

Sustainable Growth Since 2010
อโลเอ็กซ์… เราเชื่อเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากคุณค่าไร้ที่สิ้นสุดของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ณ จังหวัด ทางภาคเหนือ ประเทศไทย สู่ผลิตภัณฑ์บำรุง ดูแลและฟื้นฟู สุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะโดยเน้นการบำรุงที่โคนผมโดยเฉพาะ เพราะเราเชื่อว่าเส้นผมที่แข็งแรง ไม่เปราะ บาง ขาดหรือหลุดร่วงง่าย เกิดจากโคนผมสุขภาพดีที่ได้รับโปรตีน และวิตามินอาหารผม สกัดจากเมล็ดพืชนานาชนิดอย่างหลากหลายและเพียงพอ เพื่อหยุดผมร่วง ลดผมบาง สร้างผมใหม่อย่างยั่งยืน

เติบโตไปด้วยกันกับชุมชน
หัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนคือการเติบโตไปด้วยกันกับชุมชน เราจึงเห็นความสำคัญของการสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น ด้วยการเลือกคัดสรรสมุนไพรในการผลิตอย่างพิถีพิถันจากฟาร์มเกษตรทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ซึ่งสภาพแวดล้อมสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรคุณภาพมากมาย ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และแม่ฮ่องสอน
เติบโตอย่างมีหลักการ
เรานำความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่นมาผสานองค์ความรู้สมัยใหม่ที่มี งานวิจัยรับรองจากหลากหลายสถาบัน โดยสามารถค้นหางานวิจัย ได้จากฐานข้อมูลการวิจัยนานาชาติ ด้วยชื่อทางพฤกษศาสตร์ มาช่วยสนับสนุนุนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ AloEx ทั้งยาสระผม ทรีตเมนต์ผม และอาหารเสริมว่ามีฤทธิ์ช่วยดูแลปัญหาผมร่วง ผมบางได้
เติบโตพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ AloEx ไม่ว่าจะเป็นยาสระผม ทรีตเมนต์ผม และอาหารเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ Cruelty Free ไม่มีการทดลอง กับคนและสัตว์ ที่สำคัญยังมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเราเลือกกลั่นสมุนไพรด้วยวิธีการผลิต แบบ Hydrosol ซึ่งเป็นกระบวนการกลั่นสมุนไพรด้วยไอน้ำ ที่เป็นวิธีเดียวกันกับการสกัดน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคงคุณค่า และปริมาณสารสำคัญ ที่มีประโยชน์ตามธรรมชาติของสมุนไพร ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

เติบโตอย่างมีมาตรฐาน

โรงงานผลิต AloEx มีเครื่องหมาย GMP รองรับว่าทุกขั้นตอนการผลิตของ AloEx ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การผลิตสินค้าที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งความสะอาด ความปลอดภัย และความถูกสุขลักษณะ ทั้งต่อตัวบุคลากรและต่อผู้บริโภค

GMP icon
ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท นะเสมา อินดัสทรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำธรรมชาติ
มายกระดับคุณภาพชีวิตของคุณ

CA Herbal

Ennos

Vitgo

Impoten

ติดต่อเรา