สั่งซื้อ Online ได้ที่

Line ID: @AloEx
Facebook: AloExofficial

1,420.-

(จากราคาปกติ 1,785.-)
AloEx Hair Regrowth Original Shampoo
ขนาด 200 ml 3 ขวด

1,630.-

(จากราคาปกติ 2,040.- )
AloEx Hair Regrowth Black Shampoo
ขนาด 200 ml 3 ขวด

2,370.-

(จากราคาปกติ 2,970.- )
AloEx Hair Regrowth Serum
ขนาด 120 ml 3 ขวด

2,060.-

(จากราคาปกติ 2,575.- )
AloEx Hair Regrowth Original Shampoo ขนาด 200 ml + AloEx Hair Regrowth Serum ขนาด 120 ml 2 ขวด

2,120.-

(จากราคาปกติ 2,660.- )
AloEx Hair Regrowth Black Shampoo ขนาด 200 ml + AloEx Hair Regrowth Serum
ขนาด 120 ml 2 ขวด

1,740.-

(จากราคาปกติ 2,180.- )
AloEx Hair Regrowth Original Shampoo ขนาด 200 ml 2 ขวด + AloEx Hair Regrowth Serum ขนาด 120 ml

1,880.-

(จากราคาปกติ 2,350.- )
AloEx Black Shampoo ขนาด 200 ml 2 ขวด + AloEx Serum ขนาด 120 ml