VOUCHER CODE/หมายเลขคูปอง สำหรับสั่งซื้อสินค้า

(กรุณา Save หรือถ่ายภาพรหัสไว้สำหรับสั่งซื้อสินค้า)

วันหมดอายุ : 15/06/2022 06:28:15

 

เงื่อนไขการใช้คูปอง

– กรุณาจด VOUCHER CODE/หมายเลขคูปอง ด้านล่าง สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อสินค้า
– คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทาง LINE@ หรือ Facebook เท่านั้น
– สำหรับสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน 800.- (ก่อนหักส่วนลด)
– สามารถใช้คูปองร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
– คูปองสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
– คูปองมีอายุการใช้งาน 60 วัน นับจากวันทำแบบสอบถาม
– เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด