ระยะเวลาสัปดาห์ที่ 5 มีเส้นผมหนาขึ้น มีเส้นผมงอกใหม่เพิ่มขึ้น รอยแสกผมแคบลง ถ้าเป็นผู้ที่มีหนังศีรษะล้านแล้วจะสังเกตได้ว่ามีเส้นผมงอกขึ้นใหม่