ปรับการไหลเวียนของโลหิต และระดับฮอร์โมน เพื่อบำรุงหนังศีรษะ