กระตุ้นการงอกของเส้นผมใหม่ ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผม