คุณแม่ผมร่วงตอนตั้งครรภ์หรือผมร่วงหลังคลอด ตัดสั้นไว้ดูแลง่ายกว่า