ระยะเวลาสัปดาห์ที่ 1 เพิ่มการไหลเวียนเลือดเพื่อการบำรุงรากผม