535.-

(จากราคาปกติ 595.-)
AloEx Hair Regrowth Original Shampoo
ขนาด 200 ml

610.-

(จากราคาปกติ 680.-)
AloEx Hair Regrowth Black Shampoo
ขนาด 200 ml

890.-

(จากราคาปกติ 990.-)
AloEx Hair Regrowth Serum
ขนาด 120 ml

520.-

(จากราคาปกติ 590.-)
AloEx Hair Regrowth Serum (Travel Size)
ขนาด 50 ml

1350.-

(จากราคาปกติ 1,500.-)
Miracle Box Set (AloEx Hair Regrowth Original Shampoo ขนาด 200 ml + AloEx Hair Regrowth Serum ขนาด 120 ml)

1,430.-

(จากราคาปกติ 1,590.-)
AloEx ฺHair Regrowth Black Shampoo ขนาด 200 ml + AloEx Hair Regrowth Serum ขนาด 120 ml

950.-

(จากราคาปกติ 1,185.-)
AloEx Hair Regrowth Original Shampoo ขนาด 200 ml + AloEx Hair Regrowth Serum ขนาด 50 ml

990.-

(จากราคาปกติ 1,270.-)
AloEx Hair Regrowth Original Shampoo ขนาด 200 ml + AloEx Hair Regrowth Serum ขนาด 50 ml