เกล็ดผมที่เปิดทำให้ผมแห้งเสีย และ เกล็ดผมที่ปิดทำให้ผมดูสุขภาพดี