เส้นผมที่ปราศจากเคราตินจะแห้งกรอบ ต่างจากเส้นผมที่มีเคราติน