ร้านจัดจำหน่าย AloEx CLOVER Pharmacy & souvenir

กรุงเทพมหานคร

สาขา 1 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 เชียงใหม่

สาขา 2  ถนนนิมมานเหมินทร์ เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200


สาขา อาคาร มณียา เซ็นเตอร์ โทร. 089-128-6938

สาขา  ถนนนิมมานเหมินทร์ โทร. 082-545-5654