ระยะเวลาสัปดาห์ที่ 2 รากผมแข็งแรง หวีผมแล้วผมไม่ร่วงติดหวีอย่างเห็นได้ชัด