ลดาเภสัช

อุบลราชธานี

204 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
รหัสตัวแทน:  A34001

โทร. 086-725-1018

โทร. 081-587-8434